Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce, 3201 Sayılı Yasa Uyarınca Hizmet Borçlanması Için Talep Edilen Belgelere Dair Duyuru Güncellenmiştir.

Moskova Büyükelçiliği 15.07.2016

3201 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANARAK TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE PRİM ÖDEMEK AMACIYLA YURTDIŞI ÇALIŞMA BELGESİ TALEP EDENLERDEN İSTENEN BELGELER

Rusya Federasyonu’ndaki çalışma tarihlerinizi belirtiğiniz dilekçenizle birlikte aşağıdaki belgelerin posta yoluyla gönderilmesi veya elden teslimi halinde müracaatınız işleme alınabilmektedir.E-posta müracaatları kabul edilmemektedir.

Çalışılan süre boyunca kullanılan pasaport/ pasaportların aslı ve pasaportun/pasaportların giriş-çıkış sayfaları dahil olmak üzere işlem görmüş sayfalarınınokunaklı fotokopileriTürkiye’den müracaat ediliyorsa pasaport/pasaportlarınokunaklıve en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkezi’den “ASLI GİBİDİRonaylıfotokopileri

Pasaportun kaybolması halindeFederal Göç Servisi’den (FMS) alınacak davet çalışma vizesi( ilk giriş vizesi), uzun süreli çalışma vizesi, çalışma kartları ve oturum bilgilerini gösterir belge ile birlikte Türkiye giriş-çıkışlarınızı gösterir Emniyet belgesi

Rusya makamlarından alınmış olan çalışma tarihlerine ait Çalışma Vizesi (Pasaportunuza işlenen- 2001 yılında sonraki dönem) Çalışma Kartı ve Oturma İzin Belgelerinin aslı ve okunaklı fotokopileri

Üç veya beş yıllık oturum hakkı kazanmış olanların/veya Rus vatandaşlığı alanların bu dönemlere ilişkin çalışma karnesi (Trudavaya Kinijka)- , firma çalışma belgesi, (belgede çalışana ait vergilerin ve sosyal güvenlik primlerinin ödendiğinin belirtilmesi) ayrıca Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu’ndan Rusya Federasyonu sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olunup primlerin ödendiğine dair belge

Çalışılan firma tarafından firma antetli kağıdına düzenlenecek hizmet belgesitalebinde bulunan vatandaşımızın işe başlama ve ayrılmatarihlerini gösterir imzalı ve mühürlü resmi yazı (çalışma belgesi) veya işyerinizi/işverenizi kanıtlayıcı belge (işyeri kartı, ödeme belgeleri, iş sözleşmesi vb.)

Türkiye giriş-çıkış tarihlerini gösterir Emniyet belgesi. (Uzun süreli çalışma ve muhtelif dönemlerde giriş-çıkışların olduğu durumlarda zorunludur)

TC Kimlik belge fotokopisi

Serbest Statüde-işveren olarak- çalışma durumunda; ticaret sicil kaydı, faaliyetlerin devam ettiğini veya hangi tarihte sonlandığını gösterir belge, vergi kaydı ve ödemeleri, Federal Emeklilik Fonu’na yapılan ödemeleri gösterir kurum belgesi- Belgeler orijinal, imzalı, mühürlü olacaktır-

(RUS DİLİNDE ALINMIŞ OLAN BELGELERİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ YEMİNLİ TERCÜMANLAR TARAFINDAN YAPILMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİ- pasaport içindeki vizeler çalışma kartları dışında-

01/03/2015 tarihinden itibaren Çalışma Belgeleri Müşavirliğimizce verilmekte olup

verilen hizmet karşılığında herhangi bir harç ve posta ücreti talep edilmemektedir.

Moskova Büyükelçiliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Adres: 7th Rostovskiy Per.12 115127

Moscow/Russia

Tel:+7 495994 48 08/1147 CEP: (+7) 8 926 797 64 34

e-posta:moskova@csgb.gov.tr


Atatürk

Pazartesi - Cuma

Vatandaş Kabul: 09:00-12:30
1.1.2021 10.1.2021 Yeni Yıl Tatili
22.2.2021 23.2.2021 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.3.2021 8.3.2021 Dünya Kadınlar Günü
3.5.2021 3.5.2021 İşçi Bayramı
10.5.2021 10.5.2021 Rusya'da Zafer Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. gün
14.6.2021 14.6.2021 Rusya Günü
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2021 5.11.2021 Halkların Birliği Bayramı