Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR RUSYA’DA GÖREV YAPAN MİSYON ŞEFLERİNİN İSİM LİSTESİ VE GÖREV TARİHLERİ:

                                      GÖREVE         GÖREVDEN

    ADI ve SOYADI          BAŞLAMA       AYRILIŞ

1. Ali FuatCebesoy           19.02.1921- 10.05.1922

2. Enis Akaygen                01.11.1923-30.06.1925

3. ZekaiApaydın              02.07.1925 - 31.10.1927

4. TevfikBıyıktay             10.12.1927 - 14.05.1928

5. VasıfÇınar                   14.11.1928 - 30.01.1929

6. HüseyinBaydur            19.03.1929 - 16.07.1934

     VasıfÇınar                  10.09.1934 - 03.06.1935

        Zekai Apaydın            09.07.1935 - 07.07.1939

7. Ali HaydarAktay          16.08.1939 -02.08.1942

8. CevatAçıkalın    14.08.1942 - 08.08.1943

     HüseyinBaydur          15.10.1943 - 18.10.1944

9. SelimSarper                28.10.1944 - 23.09.1946

10. Faik ZihniAkdur           05.12.1946 -11.07.1949

11. Ali MuzafferGöker      28.11.1949 - 15.04.1952

12. FaikHozar                  27.11.1952 - 05.01.1954

13. SeyfullahEsin             20.10.1954 - 24.11.1955

14. KemalKavur              10.01.1956 - 18.04.1960

15. FahriKorutürk            06.08.1960 - 05.09.1964

16. Hasan EsatIşık            19.10.1964 - 23.02.1965

17. VahitHalefoğlu           30.06.1965 - 26.04.1966

      Hasan EsatIşık           30.04.1966 - 04.06.1968

18. TuranTuluy               15.07.1968 - 14.08.1969

19. FuatBayramoğlu          14.09.1969 -18.12.1971

20. AdnanKural                17.02.1972 - 17.05.1972

21. İlterTürkmen             04.11.1972 - 09.09.1975

22. NamıkYolga               01.04.1976 - 14.07.1979

23. Ercüment Yavuzalp    10.08.1979 - 18.07.1982

      Vahit Halefoğlu         12.09.1982 -09.12.1983

24. OktayCankardeş          17.04.1984 -19.08.1988

25. VolkanVural               10.09.1988 - 18.03.1993

26. AyhanKamel               04.04.1993 - 17.12.1994

27. BilginUnan                 28.12.1994 –05.04.1998

28. NabiŞensoy                19.04.1998 – 16.06.2002

29. KurtuluşTaşkent          29.06.2002– 15.05.2008

30. HalilAkıncı                  01.05.2008 – 10.08.2010

31. Aydın AdnanSezgin      15.08.2010 – 17.09.2014

32. Ümit Yardım                01.10.2014 - 15.11.2016

33. Hüseyin Diriöz             15.11.2016 - ...

 
Ali Fuat Cebesoy
Büyükelçi
18.02.1921-09.05.1922
Enis Akaygen
Büyükelçi
01.11.1923-30.06.1925
Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanı
Büyükelçi
01.07.1925-30.10.1927
Tevfik Bıyıktay
Büyükelçi
09.12.1927-13.05.1928
Vasıf Çınar
Büyükelçi
13.11.1928-29.01.1929
Hüseyin Baydur
Büyükelçi
18.03.1929-15.07.1934
Vasıf Çınar
Büyükelçi
09.09.1934-02.06.1935
Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanı
Büyükelçi
08.07.1935-06.07.1939
Ali Haydar Aktay
Büyükelçi
15.08.1939-01.08.1942
Cevat Açıkalın
Büyükelçi
13.08.1942-07.08.1943
Hüseyin Baydur
Büyükelçi
14.10.1943-17.10.1944
Selim Sarper Dışişleri Bakanı
Büyükelçi
28.10.1944-23.09.1946
Faik Zihni Akdur
Büyükelçi
04.12.1946-11.07.1949
Ali Muzaffer Göker
Büyükelçi
27.11.1949-15.04.1952
Faik Hozar
Büyükelçi
26.11.1952-04.01.1954
Seyfullah Esin
Büyükelçi
20.10.1954-23.11.1955
Kemal Kavur
Büyükelçi
09.01.1956-18.04.1960
Fahri Korutürk 6. Cumhurbaşkanı
Büyükelçi
06.08.1960-05.09.1964
Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı
Büyükelçi
19.10.1964-22.02.1965
Vahit Halefoğlu Dışişleri Bakanı
Büyükelçi
30.06.1965-26.04.1966
Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı
Büyükelçi
30.04.1966-04.06.1968
Turan Tuluy
Büyükelçi
15.07.1968-14.08.1969
Fuat Bayramoğlu
Büyükelçi
14.09.1969-17.12.1971
Adnan Kural
Büyükelçi
16.02.1972-17.05.1972
İlter Türkmen
Büyükelçi
03.11.1972-09.09.1975
Namık Yolga
Büyükelçi
01.04.1976-14.07.1979
Ercüment Yavuzalp
Büyükelçi
10.08.1979-18.07.1982
Vahit Halefoğlu Dışişleri Bakanı
Büyükelçi
12.09.1982-08.12.1983
Oktay Cankardeş
Büyükelçi
17.04.1984-19.08.1988
Volkan Vural
Büyükelçi
10.09.1988-17.03.1993
Ayhan Kamel
Büyükelçi
04.04.1993-16.12.1994
Bilgin Unan
Büyükelçi
27.12.1994-05.04.1998
Nabi Şensoy
Büyükelçi
19.04.1998-15.06.2002
Kurtuluş Taşkent
Büyükelçi
29.06.2002-15.05.2008
Halil Akıncı
Büyükelçi
01.05.2008-10.08.2010
Aydın Adnan Sezgin
Büyükelçi
15.08.2010-17.09.2014
Ümit Yardım
Büyükelçi
28.09.2014-15.11.2016
Hüseyin Lazip Diriöz
Büyükelçi
15.11.2016-