Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diploma Denklik İşlemleri Hakkinda Duyuru , 21.01.2012

DİPLOMA DENKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU  

  Son dönemde diploma denklik işlemleri konusunda bilgi talebinde bulunulan bazı üniversitelerden alınan cevabi yazılarda, Rusya Federasyonu’nun 27.07.2006 tarih ve 152-FZ sayılı “Kişisel Bilgi Hakkında Federal Kanunu” uyarınca, kişilerin öğrencilik durumu hakkında bilgilerinin paylaşılamayacağı, Eğitim Müşavirliğimizin bilgi talebinin karşılanması için öğrencilik durumu araştırılan kişinin yazılı onayının gerektiği belirtilmektedir. 
 
  Diploma denklik işlemleri için T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’na başvuran kişilerin, üniversitelerinden gerekli bilgilerin alınabilmesini teminen bir yazılı onay belgesi düzenlemeleri ve bu belgede,  

- Kişinin adı, baba adı, soyadı; pasaport numarası, pasaportun veriliş tarihi, veren kurumun adı;
- Kişisel bilgileri talep edilen kişinin yazılı onayını teslim alacak kişinin adı, baba adı, soyadı, adresi;
- Kişisel bilgilerin kullanım amacı;
- Kişisel bilgileri talep edilen kişinin yazılı onayı ile izin verilen bilgilerin listesi;
- Kişisel bilgilerin kullanılacağı işlemlerin listesi ve kullanım yöntemlerinin özeti;
- Yazılı onayının geçerli olduğu süre ve geri çekme prosedürü;
- Kişisel bilgileri talep edilen kişinin orijinal imzasının yer alması gerekmektedir.     

  Diploma denklik başvurusunda bulunanların, yazılı onay belgelerinin asıllarını Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği 7. Rostovskiy Pereulok 12, 115127 Moskova adresine taahhütlü postayla göndermeleri veya elden teslim etmeleri uygun olacaktır.