Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesi’nin Telefon Hatlarına Ilişkin Duyuru , 28.04.2012

Sayın Vatandaşlarımız,

 

Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesi’nin telefon hatlarına, gün içinde gelen aramaların yoğunluğu nedeniyle ulaşılamaması durumunda, Konsolosluk konularına ilişkin olarak olabilecek sorularınızı aşağıda kayıtlı e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

 

--Dövizle Askerlik İşlemleri - Askerlik Tecil İşlemleri   / mehmet.ayhan@mfa.gov.tr

--Hizmet Belgesi, İmza-Mühür, Tercüme ve Fotokopi  onayı /  bahattin.cakir@mfa.gov.tr

--Vekâletname, Adli Tebligat ve Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı), E-devlet şifresi  / erol.dogan@mfa.gov.tr

--Pasaport İşlemleri (E-pasaport)  / metin.bulduk@mfa.gov.tr

--Nüfus (doğum, ölüm, evlilik bildirimi, nüfus cüzdanı vs.)  ve Vatandaşlık İşlemleri / bulent.sener@mfa.gov.tr

--RF ve diğer ülke vatandaşlarının vize İşlemleri  /  fatma.yigit@mfa.gov.tr
--Sürücü belgeleri ve tasdik işlemleri / bcagman@mfa.gov.tr

--Konsolosluk Genel  / sabilyondlu@mfa.gov.tr / embassy.moscow@mfa.gov.tr

                               

Gönderilecek e-postalara mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıt verilmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde Konsolosluk şubemiz ile iletişimle ilgili ilave düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Bu düzenlemeler Büyükelçiliğimizin internet sitesinde bilahare duyurulacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

T.C. Moskova Büyükelçiliği