Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Moskova'da Yaşayan Vatandaşlarımıza Önemli Duyuru ! , 11.05.2012

Bir grup vatandaşımız, Moskova’da Kitay Gorod Semti’nde 661 no.lu Rus Devlet okulunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre öğrenim verecek ilkokul 1. ve 2. sınıf açılması talebinde bulunmuşlardır.  Bu sınıflarda birlikte eğitim görmek için yeterli sayıda Türk öğrenci olduğunun tespiti halinde konu hakkında Büyükelçiliğimizce okul nezdinde girişimde bulunulması öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, 2012-2013 öğretim yılında 1. ve 2. sınıfa başlayacak çocuklarını bu okula kaydettirmek isteyen vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize şahsen ve e-postayla imzalı bir dilekçe göndermeleri gerekmektedir. 

 

Diğer okullarda öğrenim gören çocuklarının 661 no.lu  okulda normal ders saatleri dışında Türk Dili ve Kültürü dersleri almasını isteyen vatandaşlarımızın da Büyükelçiliğimize imzalı  dilekçe ile başvurmaları rica olunur.