Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Rusya Federasyonu’na Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru, 26 Kasım 2015 , 26.11.2015

Rus mevzuatı uyarınca, Rusya Federasyonu'na (RF) seyahat eden Türk vatandaşlarının, RF sınırından giriş sırasında doldurulan Göç Kartı'nda belirtilen seyahat amacının “RF'ye geliş amacıyla” uyumlu olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, RF’ye resmi ve özel amaçlarla seyahat eden tüm vatandaşlarımızın, Göç Kartı’nda yeralan “seyahat amacı” bölümünü seyahat amaçlarına uygun olarak işaretlemeleri / pasaport memuruna beyan etmeleri önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.