Türkiye Cumhuriyeti

Moskova Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce, 3201 Sayılı Yasa Uyarınca Hizmet Borçlanması Için Talep Edilen Belgelere Dair Duyuru Güncellenmiştir. , 15.07.2016

3201 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANARAK TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE PRİM ÖDEMEK AMACIYLA  YURTDIŞI ÇALIŞMA BELGESİ TALEP EDENLERDEN İSTENEN  BELGELER

 

Rusya Federasyonu’ndaki çalışma tarihlerinizi belirtiğiniz dilekçenizle birlikte aşağıdaki belgelerin posta yoluyla gönderilmesi veya elden teslimi halinde müracaatınız işleme alınabilmektedir. E-posta müracaatları kabul edilmemektedir. 

     

Çalışılan süre boyunca kullanılan pasaport/ pasaportların aslı ve pasaportun/pasaportların giriş-çıkış sayfaları dahil olmak üzere işlem görmüş sayfalarının okunaklı  fotokopileri Türkiye’den müracaat ediliyorsa pasaport/pasaportların okunaklı ve en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkezi’den “ ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopileri

 

Pasaportun kaybolması halinde Federal Göç Servisi’den (FMS) alınacak davet çalışma vizesi( ilk giriş vizesi), uzun süreli çalışma vizesi, çalışma kartları ve oturum bilgilerini gösterir belge ile birlikte Türkiye giriş-çıkışlarınızı gösterir Emniyet belgesi

 

Rusya makamlarından alınmış olan çalışma tarihlerine ait Çalışma Vizesi  (Pasaportunuza işlenen- 2001 yılında sonraki dönem)  Çalışma Kartı ve Oturma İzin Belgelerinin  aslı ve okunaklı  fotokopileri 

 

Üç veya beş yıllık oturum hakkı kazanmış olanların/veya Rus vatandaşlığı alanların bu dönemlere ilişkin çalışma karnesi (Trudavaya Kinijka)- , firma çalışma belgesi, (belgede çalışana  ait vergilerin ve sosyal güvenlik primlerinin ödendiğinin belirtilmesi)  ayrıca Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu’ndan Rusya Federasyonu sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olunup primlerin ödendiğine dair belge

 

Çalışılan firma tarafından firma antetli kağıdına düzenlenecek hizmet belgesi talebinde   bulunan vatandaşımızın işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösterir   imzalı    ve mühürlü resmi yazı (çalışma belgesi) veya işyerinizi/işverenizi kanıtlayıcı belge (işyeri kartı, ödeme belgeleri, iş sözleşmesi vb.)

 

Türkiye giriş-çıkış tarihlerini gösterir Emniyet belgesi. (Uzun süreli çalışma ve muhtelif dönemlerde giriş-çıkışların olduğu durumlarda zorunludur)

 

      TC Kimlik belge fotokopisi       

      

      Serbest Statüde-işveren olarak- çalışma durumunda;  ticaret sicil kaydı, faaliyetlerin devam ettiğini veya hangi tarihte sonlandığını gösterir belge, vergi kaydı ve ödemeleri,  Federal Emeklilik Fonu’na yapılan ödemeleri gösterir kurum belgesi- Belgeler orijinal, imzalı, mühürlü olacaktır-

 

(RUS DİLİNDE ALINMIŞ OLAN BELGELERİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ YEMİNLİ TERCÜMANLAR TARAFINDAN YAPILMIŞ  TÜRKÇE TERCÜMELERİ- pasaport içindeki vizeler çalışma kartları dışında-

 

01/03/2015 tarihinden itibaren Çalışma Belgeleri Müşavirliğimizce verilmekte olup

verilen hizmet karşılığında herhangi bir harç ve posta ücreti talep edilmemektedir.           

      

       Moskova Büyükelçiliği

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

       Adres: 7th  Rostovskiy Per.12 115127

                   Moscow/Russia

 

Tel:+7 495 994 48 08/1147 CEP: (+7) 8 926 797 64 34

       e-posta: moskova@csgb.gov.tr